Soja-Allergie
Home.
Soja.
Voedselallergie.
Soja Allergie.
Etiketten.
Productenlijst.
Eigen ervaring.
Links.
Gastenboek.
E-mail.
Wat is voedselallergie?

Mensen met een voedselallergie krijgen klachten als ze bepaald voedsel eten. Dit voedsel geeft bij mensen zonder voedselallergie geen klachten. Voedselallergie is een aandoening die de laatste jaren steeds vaker lijkt voor te komen. Een allergie kan voor heel veel verschillende voedingsmiddelen ontstaan. Vaak is iemand allergisch voor een bestanddeel van een bepaald voedingsmiddel (dat bestanddeel is een bepaald eiwit).

Wat is een allergie?
Allergische reacties zijn reacties van het afweersysteem waarbij normaal lichaamsweefsel wordt beschadigd. De mechanismen waarmee het afweersysteem het lichaam verdedigt, tegen bijvoorbeeld virussen, en waarmee een allergische reactie het lichaam kan beschadigen, zijn vrijwel hetzelfde. Antistoffen en andere cellen die het lichaam gewoonlijk beschermen, spelen dus ook een rol bij allergische reacties.

Wat gebeurd er in het lichaam bij voedselallergie?
Wanneer iemand aanlegt heeft voor voedselallergie, dan zorgt het schadelijke voedingsmiddel ervoor dat er een andere reactie optreedt dan de gewone afweerreactie. Bij voedselallergie loopt de afweerreactie uit de hand; het afweersysteem raakt ontregeld. Door het voedingsmiddel wordt een speciale afweerstof in grote hoeveelheden gemaakt. Deze afweerstof wordt IgE genoemd. Dit IgE wordt gebonden aan onder meer één van de afweercellen: de mestcel. De mestcel zit vol met kleine zakjes waarin onder meer de stof histamine zit. Als de mestcel actief wordt gemaakt, stort de mestcel al deze histamine in het bloed uit.
Het effect van histamine is, dat er een speciaal soort ontstekingsreactie optreedt. Dit wordt de allergische reactie genoemd. Deze veroorzaakt de klachten bij voedselallergie.
Bij iemand met een voedselallergie bestaat er dus een neiging om IgE te maken als reactie op bepaalde voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld eieren of pinda’s. Bij mensen zonder allergie gebeurt dit niet.
Bijvoorbeeld: iemand is allergisch voor bepaalde eiwitten in soja. Na het eerste contact met soja gaat het lichaam IgE aanmaken tegen eiwitten van de soja. Het IgE komt overal in het lichaam voor, met name in de darmen, de huid en de luchtwegen. Daar zitten ook de mestcellen die histamine bevatten.
Als deze persoon voor de tweede keer in contact komt met soja dan is de reactie veel sterker en kan er het volgende gebeuren:
·
Het IgE wordt in gróte hoeveelheden aangemaakt.
·
Het IgE bindt zich aan de mestcellen.
·
Het eiwit bindt zich aan het IgE dat aan de mestcel gebonden is.
·
Hierdoor worden deze mestcellen actief.
·
Deze mestcellen laten histamine los.
·
Er ontstaat een speciale ontstekingsreactie (allergische reactie).
De allergische reactie ontstaat waar de mestcellen zich bevinden (darm, long, huid).
De ontstekingsreactie in de darmen kan als klacht diarree geven, in de huid kunnen galbulten ontstaan, maar ook kan een eczeem opkomen. In de luchtwegen kan astma ontstaan.

Welke voedingsmiddelen geven vaak een voedselallergie?
Er zijn veel voedingsmiddelen bekend waar het lichaam allergisch op kan reageren. In principe is een allergische reactie op ieder voedingsmiddel mogelijk. Bij de volgende producten komen allergische reacties relatief vaak voor:
Koemelk Pinda Tarwe  Noten Ei Fruit Soja Vis
Het komt vaak voor dat iemand voor meerdere voedingsmiddelen tegelijk allergisch is. Dikwijls lijken die voedingsmiddelen op elkaar wat betreft hun chemische structuur.